Galeria realizacji
Meranti Sp. z o.o.
Obejrzyj galerię naszych realizacji.
Oferta > Produkty > Usługi > Kompleksowe układanie parkietów
Układanie parkietów

INSTRUKCJA MONTAŻU PARKIETU

- Prace parkieciarskie powinny być wykonane po zakończeniu wszystkich tzw. mokrych prac wykończeniowych związanych np. z układaniem terakoty, gresów, montażem grzejników itp.
- W pomieszczeniach, w których układany jest parkiet temperatura nie powinna być niższa niż 150C, a wilgotność względna powietrza w granicach 45-65%.
- Parkiet przed ułożeniem musi dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia – zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni w okresie grzewczym oraz przynajmniej 24 godziny w okresie letnim.
- Wilgotność1 podłoża, na którym będzie układany parkiet nie powinna przekraczać 2%, należy także zwrócić uwagę na równość podłoża2 i jego wytrzymałość3.
- Możliwe jest układanie parkietu na wszelkich rodzajach podłoża - beton, płyty drewnopodobne, stary parkiet, terakota, płytki PCV, itp.
- Przy mocowaniu parkietu do podłoża należy zastosować odpowiednie kleje , a w przypadku parkietów o większych wymiarach oraz egzotyków użycie klejów poliuretanowych jedno lub dwuskładnikowych.
- Przed przystąpieniem do klejenia parkietu do podłoża prosimy o dokładne sprawdzenie parkietu pod względem jakości, w tym również kolorystyki drewna.
- Parkiet po przyklejeniu do podłoża nie podlega reklamacji z tytułu ewentualnych wad, które mogą być reklamowane przed zamocowaniem parkietu do podłoża – w szczególności dotyczy to kolorystyki oraz wymiarów.
- Pierwszą czynnością przy układaniu posadzki drewnianej jest dokładne odkurzenie podłoża i zgruntowanie środkami gruntującymi.
- Po wyschnięciu gruntu nakładamy klej i układamy parkiet (klej należy nakładać sukcesywnie w zależności od szybkości układania i rozprowadzać na podłożu przy pomocy odpowiednio ząbkowanej szpachli).
- Przyklejanie parkietu do podłoża powinno powinno nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnym wypadku nie mniej niż 80% powierzchni parkietu.
- Między posadzką drewnianą a stałymi pionowymi elementami budynku (ściany, słupy, rury) należy zawsze pozostawić szczeliny dylatacyjne (im większa powierzchnia układanej podłogi tym większa szerokość szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna być wolna od zanieczyszczeń, klinów, odpadów drewna – wszystko po to, aby parkiet mógł swobodnie pracować przy zmianach wilgotnościowo-temperaturowych w ciągu całego roku).
- Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpocząć dopiero po upływie 14-21 dni; jest to czas potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia się drewna do warunków lokalowych.
- Parkiet przed polakierowaniem powinien być 3-krotnie szlifowany; po wstępnym szlifowaniu powierzchnię podłogi należy uszczelnić specjalną żywicą zmieszaną z pyłem drzewnym.
- Należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie były widoczne ślady – zarysowania materiałem ściernym ( należy usunąć je poprzez polerowanie polerką tarczową ).
- Ostatnim etapem przed położeniem lakieru/oleju do podłóg jest przymocowanie listew oraz bardzo dokładne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest położenie jednej warstwy lakieru podkładowego oraz co najmniej dwóch warstw lakieru nawierzchniowego.

1wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona dla podłoża cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%.
2równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu dwumetrowej łaty w dowolnym kierunku nie powinna być większa niż 2 mm (prześwit).
3wytrzymałość – wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie mniej niż 3 Mpa – bez pomiarów laboratoryjnych można to tylko orientacyjnie sprawdzić zarysowując posadzkę gwoździem albo kupując odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

INSTRUKCJA KONSERWACJI PODŁÓG DREWNIANYCH

- Podłogi posiadają słoje i strukturę drewna, co nadaje im naturalny wygląd.
- Dzięki zastosowanemu lakierowaniu na powierzchni znajduje się cienka warstwa ochronna, powodująca większą odporność na wnikanie wody i zabrudzenia powierzchni.
- Dla zachowania wszystkich walorów podłogi ważne jest utrzymywanie stałego klimatu w pomieszczeniu, temperatury 18-21 0 C, wilgotności powietrza 45-65 %.
- Nadmierna wilgotność może spowodować pęcznienie drewna, zaś przy niskiej wilgotności podłoga wysycha i mogą powstać mniejsze bądź większe szczeliny.
- Powłoka ochronna na podłogach ulega naturalnemu zużyciu zależnie od intensywności eksploatacji; dlatego konieczne jest regularne czyszczenie i pielęgnowanie podłogi; przed pierwszą eksploatacją należy przeprowadzić konserwację podłogi przy pomocy specjalnych emulsji do lakierów wyprodukowanych przez producentów lakierów.
- Świeżo lakierowanych podłóg należy używać dopiero po kilku dniach, czyścić podłogę ostrożnie i tylko na sucho, nie przykrywać dywanami.
- Meble ustawiać ostrożnie, krzesła i stoły powinny mieć zamocowane podkładki filcowe, podłogę konserwować nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
Powrót
Parkiety | Parkiety Warszawa | Podłogi Warszawa | Podłogi drewniane | Panele | Peski podłogowe | Peski egzotyczne | Parkiety egzotyczne | Parkiety warstwowe
Parkiet dębowy | Panele drewniane | Deski dębowe | Układanie parkietów Warszawa